KUNTALAKI
32 §
Kunnan luottamushenkilöt

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa.

Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemasta henkilöstä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään. 

 

Edeltä voitte lukea kuntalain määrittelemät siitä, mikä on luottamusmiehen tehtävä. Lainkohdan tärkein lause lienee: "Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla." Katsokaapa mennetty valtuustokautta taaksepäin ja pohtikaa onko luottamushenkilöiden toimesta edistetty KUNNAN JA SEN ASUKKAIDEN PARASTA?

-Onko kaupunkimme palvelutaso parantunut? Ei ole! -Onko kaupunkimme elinkeinopolitiikka tuottanut yritysmäärän, asukasmäärän tai verotulojen kasvua? Ei ole! -Onko kaupunkimme vauraus kasvanut? Ei ole, olemme ottaneet velkaa, myyneet miljoonilla omaisutta, saaneet valtiolta huonosti hoidettujen kuntien tukea ja silti olemme miljoonia miinuksella! -Ovatko siis luottamushenkilömme toimineet KUNNAN JA SEN ASUKKAIDEN PARHAAKSI? Eivät ole!

Mistähän johtuu, että luottamuhenkilöidemme päätösten onnistumisprosentti on kuntalaisen kannalta todella onneton? Meillä on luottamushenkilöiden enemmistöllä siunattu, virkamiesten yhden vaihtoehdon esittelyä ja se on johtanut em. katastrofaaliseen tulokseen. Sopiikin pohtia kuinka näin on päässyt käymään? 

Johtuisiko onnettomiin saavutuksiin lyhistynyt päätöksenteko hallintokulttuuristamme? Jos kysyt virkahenkilöltä: Onko työ järkevää? Sinut joko haukutaan pystyyn tai sinun kehotetaan kääntymään Jumalan puoleen. Jos kysyt asiasta uudelleen ja painokkaammin, sinut tuomitaan häiriköksi. Jos teet parannusehdotuksen, olet jo ahdistelija ja kiusaaja. Mikäli vieläkin haluat, että järki ja kuntalaisen paras voittaa jo alkuunsakin tuohoon tuomitulta näyttävän älyttömän valmistelun, teet aloitteen. Siinä haluat selityksiä ja ehdotat parannuksia. Saatko vastauksen ja aiheuttaako aloitteesi oikaisua älyttömään valmsteluun? Et saa. Päin vastoin, aloitteen jälkeen sinusta tulee vainoaja, törkeä työpaikkakiusaaja ja operatiiviseen toimintaan puuttuja.

Sinusta tehdään lopulta tutkintapyyntöjä ja sinut leimataan valtakunnan tasolla TÖRKEÄKSI TYÖPAIKKA KIUSAAJAKSI! Voiko perustellusti ihmetellä ja epäillä toimintakulttuurimme terveyttä ja toimivuutta KUNNAN TAI SEN ASUKKAIDEN PARHAAKSI! Minusta kaupunkimme toimii lievästi sanottuna surkeasti ja tämä vain siksi, että luottamkusmiehet eivät toimi kunnan tai sen asukkaiden parhaaksi.

Mutta jossain sentään luottamushenkilöt ovat onnistuneet. On todellakin toimittu arvokkaasti. Tehdyt päätökset ovat olleet niin arvokkaita, että siihen ovat menneet entisten sukupolvien tuttamat varannot, kuntaisilta kerätyt verot, onpa otettu hirvittävästi velkaakin ja valtiolta on saatu toista miljoonaan rahaa. Arvokkuuskohdan kuntalaista ovat  luottamusmiehemme jopa ylittäneet ja kerrankin on onnistuttu niin, etteivät telineet hajoa tai rima edes heilu!

                                         Seisooko presidenttipeli?