Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä erilaisuuden ja vähemmistöjen hyväksymiseksi. Suvaitsevaisuus ja ymmärrys erilaisuutta kohtaan on kasvanut. Niin erilaisiin ajatussuuntiin kuin uskontoihin kuuluvat ovat saanet arvostetun aseman Suomessa. Enemmistön suvaitsevaisuus on kotouttanut vähemmistöt, jotka nyt tuntevat olevansa  tunnustettuja ja hyväksyttyjä suomalaisia.

Entäpä presidentin valinta? Pitääkö meidän valintapäätöstä tehdessämme muistaa myös vähemmistömme? Olemmeko valmiita valitsemaan itsekkäästi, enemmistön ehdoilla, presidentin. Presidentin, joka ei voi kelvata koko kansalle ja kenestä ei voi koskaan tulla koko kansan presidenttiä?  Valitsemmeko presidentin, joka romuttaa vähemmistöjen kotoutuksen? Valitsemmeko presidentin rasistisin perustein?

Voimmeko valita presidentin, joka rikkoisi lakia 70 valtiossa? Kuinka hän vosi tehdä valtiovierailuja maihin, joissa pahimmillaan häntää odottaa kuolemanrangaistus? Saattaako presidentin valinnan seurauksena Suomi joutua kansainväliseen boikottiin? Voiko tämän seurauksena esim. käyttämme enrgianhintaan tulla huomattava korotus?  Oletko presidentin valinnassasi enemmän vai vähemmän suvaitsevainen vai peräti rasisti?