Reilusti yli neljännes(muistaakseni 20) valtuutetuista halusi ylimääräisen valtuustonkokouksen määrämäkseen ajankohdaksi! Peejii välitti vähät valtuutettujen aloitteesta. Tämän seurauksella Männäisten vanhan koulun remontti pistettiin käyntiin. Rahojen  120 000€ sanottiin löytyneen muualta. Mistä muualta rahat löytyivät, kun johto tiesi kaupungin talouden olevan miljoonillaan miinuksella?

  Toimivatko virkamiehet ja virkamiespuheenjohta tietoisesti väärin ja tietoisesti vasten valtuutettujen tahtoa? Kuka vastaa, kun valtuustoa ei kutsuta kokoon ja kaupungille aiheutetaan 120 000€ ekstramenot?Saako täällä tehdä kuta lystää?

  Näin laissa:

54 §
Valtuuston kokoontuminen

Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 §:ssä säädetään. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä