Demokratiassa on säännöt, jotta systeemi pysyy kansanvaltaisena. Lakeja ja asetuksia pyritään demokratiassa kehittämään, jottei demokratian sisälle nousisi valtaeliittiä, jonka asemaan ei vaaleilla voida vaikuttaa. Feodalismissa  ja diktatuurissa säännöt rajoittavat kansavaltaa ja turvaavat vallassaolijoiden suvereeniteetin.

  Jotta demokratia toimisi, tarvitsevat sen jäsenet tietoa. Ilman tietoa he eivät tiedä, mihin tulee vaikuttaa. Toimivaan demokratiaan kuuluu näin ollen vaapaa media. Aikoinaan näin oli myös Suomessa. Yhteiskunnan tuella pidettiin tiedotusvälinekenttä moniarvoisena ja eri ajatussuuntien sanoman saaminen oli mahdollista kaikille suomalaisille. Tiedotusvälineet olivat usein ratkaisevassa roolissa, kun ne nostivat esille epäkohtia, jotka kansa äänesti kuntoon.

  Sen sijaan diktatuurissa tiedotusvälineet julistavat yhtä totuutta. Ongelmista vaietaan ja oppositio haukutaan hulluiksi ja pelleiksi vääristelemällä heidän esityksiään ja toimintamotiiveja! Mitä huonommin diktatuurilla menee, sitä tiukemmin vaietaan todellisuudesta. Ikävät faktat hukutetaan utopistisiin kirjoituksiin Karpaatien neroista Tiranan tietäjistä jne. Kansan katse  käännetään pois todellisista ongelmista ja tästä hetkestä. Huomio suunnnataan vallanpitäjille turvallisiin, mutta kansalle epäolennaisiin asioihin.

  Demokratiassa uutinen löytyy demokratian toimimattomuudesta. Media ottaa nämä asiat esiin ja valitut päättäjät pistävät asiat kuntoon. Jos näin ei käy, valitsee kansa uudet päättäjät. Kun demokratiassa media tekee uutisia, jututetaan aina tasapuolisesti kaikkia osapuolia; jopa lukiolaisten lehti tehdään tällä kaavalla. Näin yksinkertaista on demokratian toimiminen. Kansa saa tietoa ja ottaa vaaleissa kantaa tietämiinsä asioihin.

 Diktatuurin mediassa ylistetään johtajia, heidän lähipiiriään välittämättä kansasta vähääkään. Koskaan diktatuurissa, vallan välineeksi alistettu, lehdistö ei tuo esiin opposition mielipiteitä, sillä ne edustavat kansaa. Kaikkihan tietää ettei tietävä kansa alistu diktatuuriin. Aina lopulta kansan silmät aukeavat, kun tiedotuskuplat puhkeavat. Näin kävi Romaniassa, Albaniassa, Ugandassa jne.