ÄITI TUU IKKUNAAAA!!!!! POJAT KIUSAAA!
vai kiusaako....
"Hallitus toteaa lisäksi, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen on toiminut hallintosäännön, kuntayhtymän ohjeiden ja määräysten sekä yhtymähallituksen ohjeiden mukaisesti. Rehtori Merja Kosken ilmoitus koskien työssä esiintyvää terveydelle haittaa ja vaaraa aiheuttavaa epäasiallista kohtelua ja ilmoituksen pohjalta pidetyt kuulemistilaisuudet eivät anna asiassa aihetta muihin toimenpiteisiin."

ja

" Henkilökunta on ilmaissut tyytyväisyytensä kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen toimintaan yhtymähallituksen puheenjohtajalle jättämällään nimiadressilla, jonka on allekirjoittanut 86 henkilökuntaan kuuluvaa. LISÄÄ: "http://jaavaat666.blogspot.fi/2013/04/kiusattiinko-vai-tehtiinko-aiheeton.html